Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Vánoce s Kalamajkou

vánoční vystoupení

sobota 10. prosince 2016 od 18:00 hod.
Havlíčkův Brod - Stará radnice

Kalamajka folklorní soubor zve na tradiční vánoční vystoupení dětského i dospělého souboru, které se uskuteční v sobotu 10. 12. od 18 hodin v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě. Děti se představí v pásmech Pletla jsem, Za humny, Jarmark a dospělí uvedou pásmo Pocta Havlíčkovi. Na závěr si společně zanotujme známé české koledy. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Folklorní soubor Kalamajka byl založen v roce 1971 jako dětský folklorní soubor při Základní škole Štáflova v Havlíčkově Brodě. Soubor založila a vedla učitelka Lucie Honsigová, která Kalamajce odborně vypomáhá dosud. Po r. 1989 se z několika nadšenců, bývalých členů souboru, utvořila skupina, která dala základ Kalamajky dospělých. Výrazným přínosem pro soubor bylo navázání spolupráce s Věrou Svobodovou, bývalou choreografkou Státního souboru písní a tanců a s manažerem Waltrem Kubou. Od roku 2008 pracuje opět i dětská sekce souboru. V repertoáru souboru jsou hlavně písničky, tance, hry, říkadla a pověsti z Vysočiny - Českého a Moravského Horácka. Programová pásma mají většinou humorné ladění a dějový choreografický podtext.

www.kalamajka.cz