Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Václav Rabas a mýtus hnědé

Země, chléb a hmota na periferii avantgardy

24. listopadu 2016 až 29. ledna 2017
vernisáž 24. listopadu 2016 v 17 hodin
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Masarykovo náměstí 24, Jihlava

Autorka výstavy: Eva Bendová
Kurátor za OGV: Lenka Dolanová, dolanova@ogv.cz , tel.: 567 217 133, mobil: 604 335 974

Václav Rabas je autorem, který se v rámci umělecko-historického provozu občas vynořuje a občas mizí, často pod vlivem politických souvislostí. Naše výstava jeho dílo vytrhla z historického kontextu a sleduje jej z hlediska jeho „malířských“ kvalit: způsobu reprezentace hmoty, tahu štětcem, hnětení barev, modelování reliéfu. Václav Rabas ve své tvorbě zohledňuje mnohotvářnost zdánlivě jednoduché české krajiny kolem Krušovic. V Krušovicích u Rakovníka se Václav Rabas v roce 1885 narodil a krajinu západních Čech neopustil.

V Rabasových charakteristických obrazech oranic a polí nenápadně doznívá výtvarné myšlení 19. století i se zjevuje myšlení zcela moderní. Země je pro Václava Rabase „rodnou hroudou“, zhmotněním rodného kraje, stejně je ale každoročně obdělávaná oranice metaforou cyklu zašlých a přicházejících pokolení. A tak tři kapitoly výstavy: Syrová země - Chléb - Krajinné meditace zpřístupňují vnímání české krajiny v komplexnějším měřítku. Ukazujeme nejen rysy krajinomalby v monumentálním díle samotného Rabase, ale i u jeho současníků, zejména členů sdružení Umělecká beseda, a zároveň v dílech umělců mladších (Miloš Šejn, Lumír Hladík, Zorka Ságlová, Martin Zet).

Výstava připravená ve spolupráci s Národní galerií v Praze měla premiéru v Galerii výtvarného umění v Chebu.  Jihlavská repríza výstavy bude obohacená o díla ze sbírek Oblastní galerie Vysočiny (např. Jiří John, Bohumír Matal či Tomáš Císařovský).