Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Staré pověsti české

výstava

30. listopadu 2016 až 15. ledna 2017 
vernisáž 29. listopadu 2016 v 16:00 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava

Muzeum Vysočiny v Jihlavě připravilo na závěr roku 2016 výstavu s názvem Staré pověsti české, která námětově vychází z knihy Aloise Jiráska.
K vidění bude kolem 15 velkorozměrových obrazů z počátečních dějin českého státu, doplněných pověstmi, historickými fakty, trojrozměrnými předměty a figurínami. Také je zde uvedena řada pohanských a křesťanských pověr a zvyků původních Slovanů.
Výstavu vypůjčilo jihlavské muzeum od soukromého kulturního zařízení s názvem Spolek Čechova stodola z Bukové u Příbrami, založeného v roce 2011, které během roku pořádá několik tematických interaktivních výstav pro žáky, studenty i další veřejnost. Autorem scénáře výstavy i doprovodných textů je majitelka Čechovy stodoly paní Helena Petáková, autorkou obrazů je paní Miroslava Šolcová.
Výstava je vhodným doplněním učiva pro žáky mateřských a základních škol, poslouží ale i pro oživení vědomostí široké veřejnosti.