Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

MEDIUM LOCI

výstava 
                     
vernisáž dne 15. listopadu 2016 v 17 hodin
15. listopadu 2016 až 22. ledna 2017
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Galerie Alternativa, Komenského 10

Medium Loci je netradiční putovní projekt studentů ateliéru Fotografie Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Název vznikl jako kombinace slovního spojen genius loci – „duch místa“ – a slova medium, které můžeme chápat jako odkaz na medium umělecké, prostředníka, který tento nový pohled nabízí.

Netradiční je projekt v tom, že se nejedná o již hotovou putovní výstavu. Celý projekt je organický a vzniká vždy znovu od začátku, podle toho, jaká města navštíví. Studenti v daném městě stráví několik dní, nasají jeho atmosféru, prozkoumají skrytá zákoutí a následně se snaží ukázat svůj dojem z daného místa. Jihlava se tak stává 8. městem, které Medium Loci navštívilo.

kurátor za OGV: Lenka Dolanová, dolanova@ogv.cz