Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Komentovaná prohlídka výstavy Kramářské písně na Pelhřimovsku

úterý 6. prosince 2016 od 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

Komentovaná prohlídka výstavy Kramářské písně na Pelhřimovsku návštěvníky provede dlouhou historií kramářských písní, které od 17. až do konce 19. století představovaly patrně nejčtenější a nejhojněji vydávaný žánr lidové literatury. V textech těchto drobných tisků je možné nalézt odraz tradičního světa českého venkova i maloměsta, který věřil na zázraky svatých stejně jako v pravdivost senzačních zpráv a hrůzostrašných historek o vraždách a loupežnících. Mezi nejoblíbenější motivy vyprávění o šťastných i nešťastných láskách, která zároveň využívala i obohacovala lidovou píseň, později do kramářských tisků pronikla i satira a politika. Přijďte se začíst a zaposlouchat!