Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

IGLOO 3: TABULA RASA - Ladislav a Adam Železný

vernisáž dne 10. listopadu 2016 v 18 hodin
10. listopadu 2016 až 22. ledna 2017
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, zvuková galerie IGLOO, Komenského 10

S každým slyšeným zvukem přichází další zkušenost. Naslouchání je podobné grafickému záznamu na prázdný list papíru.
Tabula rasa je zvuková instalace proměňující materiálové dispozice porcelánu v akustický nástroj. Jde o průsvitný zvukový obraz z porcelánu, o akustickou situaci v prostoru, přirozený rezonátor, který modeluje zvuk a reaguje na akustiku prostoru, v němž se nachází. Zvukový aparát, jehož optické vlastnosti – průsvitnost, barva a konsistence – odkrývají skrytou existenci zvuků. Do prostoru vysílá jemné impulzy, jejichž frekvence v souzvuku mikrotonálně obíhají frekvence porcelánových destiček. Porcelán je médium, přes které lze poslouchat, ale není na něm zvukově nic zaznamenané. V tom smyslu zůstává nástroj nepopsatelný a jde pouze o další sluchovou zkušenost.
Ladislav Železný (*1979) vystudoval SUPŠ v Bechyni a FaVU v Brně. Jako zvukový a hudební konstruktér působí v Českém rozhlase v oblasti realizace rozhlasových her, dokumentů a speciálních projektů. Spolupracuje na intermediálním projektu rAdioCUSTICA (radioart.cz). Vytvořil zvukové a hudební kompozice pro krátké filmy a rozhlasové hry, hudebně se podílel na projektech neverbálního divadla a současného tance. Vytváří zvukové instalace, radiofonické a akusmatické kompozice. http://ldn.ferrum.name
Adam Železný (*1986) je milovníkem materiálů, obzvláště přírodních. S tím úzce souvisí možnosti zpracovávání a řemeslo. V průběhu studií na SUPŠ v Bechyni začal pociťovat jistou náklonnost ke keramickým materiálům a jejich zpracovávání. Proto ve studiu dál pokračoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, v ateliéru Keramiky a porcelánu, kde v roce 2014 diplomoval pod vedením Maxima Velčovského. Příležitostně pracuje také s výbušninami.
kurátor za OGV: Lenka Dolanová, dolanova@ogv.cz , tel.: 567 217 133, mobil: 604 335 974