Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Historie odívání Móda ve 2. polovině 19. století

přednáška

čtvrtek 24. listopadu 2016 v 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Třešť - Schumpeterům dům

Další přednáška z cyklu Historie odívání. Ing. Lucie Bláhová z NPÚ České Budějovice se tentokrát bude věnovat módě druhé poloviny 19. století.
19. století je stoletím velkých změn, a ty pronikají i do oblasti odívání. Módní odívání se postupně stává záležitostí širšího okruhu lidí. Móda je v tomto století mimořádně vrtkavá, v dobovém šatníku najdeme snad všechny styly.
Způsob oblékání přísně určuje část dne a příležitost, pro kterou si dotyčný šaty bere (ranní nedbalky, dopolední a odpolední vycházkový oděv, banketový šat a velká večerní róba). Odívání se řídí přísnými pravidly etikety. V tomto období vznikají i první módní domy, kde si nechávají šaty šít zámožnější dámy. Vynález a rozšíření šicího stroje způsobuje rozruch srovnatelný s vynálezem páry.
O rozmanitém a proměnlivém 19. století ve světě odívání a módy bude v třešťském muzeu 24. listopadu opět zasvěceně vyprávět Lucie Bláhová z Národního památkového ústavu.