Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Zamykání lesa

houbařská vycházka

pátek 28. října 2016 v 9:00 hod.
sraz u rybníka Radkovec

Příznivci lesa a houbaření se rovněž mohou těšit na letošní poslední houbařskou vycházku - Zamykání lesa.
Sraz 28. října v 9:00 u rybníka Radkovec (mezi Stonařovem a Třeští). Odborným garantem vycházky je Ing. Jiří Burel.