Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Vánoční výstava betlémů - betlémy z Třebíče a Ústí nad Orlicí

25. listopadu 2016 až 15. ledna 2017
vernisáž: čtvrtek 24. listopadu 2016 v 17 hodin
Muzeum Vysočiny Třebíč, konírna (vstup přes pokladnu muzea)

V letošním roce budou mít návštěvníci muzea možnost zhlédnout ve vánočním období papírové malované betlémy z Ústí nad Orlicí. Ty budou doplněny mimo jiné o pětimetrový třebíčský betlém Jindřicha Mládka (1889-1950), jehož babička Kateřina roz. Kassnerová pocházela z Ústí nad Orlicí a údajně si po svatbě v polovině 19. století s sebou do Třebíče přivezla tamní betlém.
Zopakuje se tak úspěšná společná výstava třebíčských a ústeckoorlických betlémů, která proběhla před více než dvaceti lety, v roce 1994, v Ústí nad Orlicí a kde třebíčskou tvorbu reprezentovaly betlémy Eduarda Charváta (1906-1995) a Jana Zelenky (1889-1962). Městské muzeum v Ústí nad Orlicí na výstavu přiveze betlémy od Jiřího Knapovského, Jaroslava Heraina, Vladislava Látala, Josefa Procházky, Brožka i dvojice Štancl/Springer. V Třebíči vznikne jedinečná příležitost porovnat tvorbu obou významných betlemářských center, která mají mnoho společného.
Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 24. listopadu v 17 hodin v prostorách konírny třebíčského zámku. Vystoupí Hudební skupina Rossetta, která působí při Základní škole TGM Moravské Budějovice.