Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

UDĚLENÍ MĚSTSKÝCH PRÁV TŘEBÍČI KARLEM IV.

podzimní cyklus přednášek

úterý 11. října 2016, 17:30 hodin 
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace

Přednáší PhDr. Rudolf Fišer, CSc.
Přednáška se kromě stručných biografických údajů Karla IV. bude zabývat krátkým obdobím, kdy působil jako moravský markrabě. Dále pak zmíníme okolnosti jeho návštěvy Třebíče, kdy zde projížděl se svým otcem Janem Lucemburským cestou z Uher. Při té příležitosti vystavili listinu, díky které byla Třebíči potvrzena městská práva.