Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Týden knihoven 2016

doprovodné aktivity

3. až 9. října 2016
Kraj Vysočina
Krajská knihovna Vysočiny

V letošním roce proběhne jubilejní 20. ročník Týden knihoven! Tuto celostátní akci vyhlašuje pravidelně Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP).

Krajská knihovna Vysočiny stejně jako další knihovny působící v Kraji Vysočina svými aktivitami podpoří Týden knihoven 2016. Letošní jubilejní 20. ročník připadá právě na tento týden od 3. do 9. října. „Jedná se o celostátní akci vyhlašovanou pravidelně Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR, která se zaměřuje na podporu a propagaci knih a čtenářství. Cílem aktivit knihoven, i těch vysočinských, je nabídnout novým i stávajícím čtenářům atraktivní způsob využití volného času,“ vysvětluje radní Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Marie Kružíková.

 Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě ve svém nabitém programu mimo jiné nabídne besedu se spisovatelkou Michaelou Fišarovou nebo představení knihy Jak jsme se stali kolonií autorkou Ilonou Švihlíkovou. Po celý týden od 3. do 8. října bude krajská knihovna registrovat nové čtenáře zdarma. V Městské knihovně Jihlava připravili tvůrčí dílny, promítání filmu Co se nenosí i poslechový pořad s publicistou Jiřím Černým na téma David Bowie. Ve čtvrtek 6. října se v knihovně uskuteční autorské čtení a beseda se současnou českou spisovatelkou Markétou Harasimovou.

V Městské knihovně Pelhřimov je mimo jiné pro žáky základních škol připravená beseda s názvem Kouzelná baterka, pro ostatní zájemce počítačový kurz Internet pro úplné začátečníky nebo přednáška Karel IV. a Itálie s oblíbeným lektorem Jaroslavem Staňkem. V pátek 7. Října se na dětském oddělení odehraje workshop a beseda se spisovatelkou a ilustrátorkou Lucií Seifertovou, autorkou knihy Dějiny udatného českého národa.

To v Třebíči bude besedovat Renáta Fučíková o své knize Král Karel IV., podobné téma představí i spisovatelka a ilustrátorka Lucie Seifertová, hudební pedagog Vít Coufal příblíží dílo francouzského skladatele Maurice Ravela a na náladu zpestří i komorní pěvecký sbor Coruscante.

Do akce Týden knihoven 2016 se mimo jiné zapojuje i Knihovna Matěje Josefa Sychry ze Žďáru nad Sázavou, kde ukážou jak šetrně zabalit knihu nebo jak opatrně s ní zacházet. Uskuteční se ale také přednáška Miloslava Lopaura Život ve městě a na vesnici za doby Karla IV., autorské čtení Ivana Krause a Naďy Munzarové, Poetické kafíčko s žáky literárně dramatického souboru tamější ZUŠ a po celý týden také Burza knih a časopisů.

 Týdne knihoven 2016 doprovází i další společné celostátně vyhlašované akce. K nim patří například Maraton čtení (6. ročník) nebo Velké říjnové společné čtení s letošními jubilanty. Více informací k Týdnu knihoven nabízí webové stránky http://www.skipcr.cz/.

Měsíc říjen se nese i ve znamení tradičního Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě. V letošním roce se ve dnech 14. a 15. října 2016 uskuteční jeho 26. ročník. Podzimní knižní veletrh patří k největším knižním veletrhům v České republice a má dobré jméno jak v odborných kruzích, tak i mezi čtenáři. V Havlíčkově Brodě vystavuje každoročně své knihy kolem 160 vystavovatelů, přičemž průměrná návštěvnost přesahuje 15 000 návštěvníků. Aktuální informace jsou k dispozici na http://veletrh.hejkal.cz/. Už od roku 2005 jsou ceny za nejkrásnější knihy Podzimního knižního veletrhu předávány pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina. Kraj Vysočina navíc oceňuje autora i nakladatele nejkrásnější knihy Vysočiny.

 Síť veřejných knihoven Kraje Vysočina tvoří Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě, která je zároveň pověřenou knihovnou pro region Havlíčkův Brod, čtyři pověřené knihovny v bývalých okresních městech (Městská knihovna Jihlava, příspěvková organizace, Městská knihovna Pelhřimov, Městská knihovna v Třebíči a Knihovna Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou), 35 profesionálních knihoven, 500 neprofesionálních knihoven a 72 poboček. Kromě veřejných je na území kraje evidováno 34 základních knihoven se specializovaným fondem.