Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Tropy v Jihlavě

výstava

19. října až 4. prosince 2016
vernisáž v úterý 18. října 2016 v 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

Na výstavě, která alespoň přeneseně vrátí do Jihlavy slunečné dny, barvy a vůně léta, se sešli tři zdánlivě nesourodí spoluautoři: profesionální výtvarnice a pedagožka Alice Waisserová, která již šestnáct let vyučuje výtvarnou výchovu a grafický design na jihlavské SUŠG, dále pak Lubomír Kerndl, třebíčský tiskař, designér a výtvarník, známý zejména v surrealistických kruzích pod pseudonymem Lukern a třetím autorem je Pavel Bezděčka, jihlavský zoolog, cestovatel a amatérský výtvarník. Všechny tři spojuje vedle tvůrčího úsilí i hluboký vztah k barvám, vůním, krajinám a přírodě tropů. Své vzpomínky z cest po Peru, Venezuele, Mexiku, Srí Lance, Mauriciu, Keni…, stejně jako své tropické fantazie a touhy vložili, každý po svém, do kolekce obrazů a skulptur nazvané „Tropy v Jihlavě“. Malířský rukopis Alice Waisserové je charakteristický sytostí barev a hlubokou dynamikou barevných ploch. Autorce jde především o čistou barvu a jednoduchou zkratku, o dokonalou harmonii mezi emocionálním výrazem a kompozičními zákonitostmi obrazu. V současné tvorbě se projevuje její zájem o konkrétní místo, krajinu a snovou vizi. Ovlivňuje ji horké slunce, žár rozpálené krajiny, divoká vegetace i nekonečná mořská hlubina. Na výstavě představí své starší i nejnovější oleje na plátně. Lubomír Kerndl se zabývá malbou, abstraktní digitální fotografií, tvorbou dřevěných skulptur a grafickým designem. Je členem surrealistické skupiny Stir-up, a tak není divu, že je pro něj charakteristické surrealistické hledání nových cest jak v technice, tak i v obsahu tvorby. Je autorem zcela nové techniky kolorovaných kreseb na prořezávané lepence s prvky koláže, zalévaných do lepidla, takzvaných „artlepů“. Ve své výstavní kolekci představí tři ze svých artlepů s tropickou tématikou, dále pak jeden akryl a tři dřevěné skulptury. Před třemi lety opustila Pavla Bezděčku vášeň pro fotografování a jeho tvorbu zcela ovládla nová technika. Kombinací ruční kresby a počítačové grafiky vytváří obrazy, v nichž uplatňuje především dojmy získané z bezprostředního kontaktu s přírodou a krajinou. Jiná díla jsou typickými improvizacemi ukazujícími jeho vnitřní prožitky a touhy, ale nevyhýbá se ani jednoznačně prokalkulovaným improvizacím, které se už neopírají o viděné a mají čistě abstraktní charakter. Výsledná díla tiskne UV tiskem na kvalitní plátna, která napíná na blindrámy. Pro výstavu připravil svoji nejnovější tvorbu s tropickou tématikou.