Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Šest statečných osudy třebíčských letců RAF

přednáška v rámci podzimního cyklu

úterý 25. října 2016, 17:30 hodin
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace

Přednáší Mgr. Eva Pokorná.
Seznamte se s hrdinstvím Jindřicha Svobody, pilota 311. čs. bombardovací peruti, jenž padl v přímém boji, Emanuela Krajiny, stíhacího pilota, Bedřicha Kružíka, radar operátora 68. noční stíhací peruti, a dalších tří příslušníků 311. čs. bombardovací peruti, Josefa Macháčka, mechanika, Stanislava Huňáčka, známého tím, že potopil ponorku a podílel se na prvním únosu civilního letadla po únorových událostech a Karla Nahodila, zadního střelce a palubního mechanika. Autorka představí stejnojmennou publikaci, ve které se zabývá nejen válečnými léty, ale také dalšími osudy letců, které byly poznamenány pronásledováním, vězněním nebo i druhým exilem.