Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Moravský renesanční zámek mezi praktickou funkcí a symbolickou řečí

přednáška v rámci podzimního přednáškového cyklu

úterý 6. prosince 2016 v 17:30 hod.
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace

Celý podzimní přednáškový cyklus zakončí prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D. z Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně přednáškou na téma Moravský renesanční zámek mezi praktickou funkcí a symbolickou řečí.