Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Malá knihovnická slavnost

knihovnická slavnost

ve středu 23. listopadu 2016 od 10.30 hodin
Krajská knihovna Vysočiny, v zrekonstruovaném sále Staré radnice

Krajská knihovna Vysočiny pořádá již patnáctým rokem „Malou knihovnickou slavnost“, na které se snaží ocenit záslužnou práci knihovníků neprofesionálních knihoven v Kraji Vysočina.
V letošním roce se „Malá knihovnická slavnost“ uskuteční ve středu 23. listopadu 2016 od 10.30 hodin v zrekonstruovaném sále Staré radnice. Na základě návrhů pracovníků pověřených knihoven – MěK v Jihlavě, MěK v Pelhřimově, MěK v Třebíči, KMJS ve Žďáře nad Sázavou a KKV v Havlíčkově Brodě získá pět neprofesionálních knihoven titul „Knihovna Vysočiny 2016“ a pět knihoven titul Knihovna Vysočiny 2016 – ocenění II. stupně. Dále bude vyhodnocena jedna neprofesionální knihovna v Kraji Vysočina s nejlepší webovou stránkou.
Vedle knihovníků budou na slavnosti přítomni také zástupci obecních úřadů (zřizovatelé oceněných knihoven), hosté z Krajského úřadu Kraje Vysočina, z Národní knihovny ČR a zastupitelé města Havlíčkův Brod.
Kontakt: Irena Císařová, cisarova@kkvysociny.cz, tel. 569 333 291