Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Infekční nemoci netopýrů aneb proč je viní z eboly

přednáška v rámci podzimního cyklu

úterý 8. listopadu 2016, 17:30 hodin 
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace

Přednáší Mgr. Natália Martínková, Ph.D. Ústav biologie obratlovců, AV ČR, detašované pracoviště Studenec
Ve střední Evropě žijí netopýři, kteří se živí hmyzem a společně s ptáky přispívají ke snižování nákladů na ochranu zemědělských plodin a lesů. Zároveň je ale způsob života těchto létajících savců zcela výjimečný. Žijí ve skupinách hustotou a aktivitou podobných kotlům velkých koncertů, za letu se přehřívají jako běžci v rozpáleném městě, ale zimu přečkávají hibernací bez jídla a v chladu. Jaký vliv má takový způsob života na šíření nemocí a jaké vlastnosti musí mít patogen, aby napadl netopýra? Co z toho vyplývá pro lidi?