Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

František Kožík - osud génia ve dvou diktaturách

přednáška

čtvrtek 13. října 2016 v 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč - obřadní síň telčské radnice

Přednáška doc. PhDr. Michala Stehlíka, Ph.D. s názvem František Kožík - osud génia ve dvou diktaturách. František Kožík je jedním z nejtalentovanějších spisovatelů v oblasti historických románů, navíc s velmi blízkým vztahem k Telči. Jeho nejznámějším dílem je bezesporu Největší z Pierotů, do Telče pak umístil děj literárního díla "Město šťastných lásek". Stal se také čestným občanem města Telče. Jaký byl však život v "zákulisí" tohoto literárního génia? Jak ho ovlivnila návštěva v Katyni v roce 1943 či události v Maďarsku v roce 1956? Jaký byl jeho vztah se Státní bezpečností, která se ho rozhodla využít? To je téma přednášky historika doc. Michala Stehlíka, který se právě osudem Františka Kožíka na pozadí nacistické i komunistické moci zabývá.