Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Udělení městských práv Třebíči Karlem IV.

podzimní cyklus přednášek na rok 2016

úterý 11. října 2016 v 17:30 hod.
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace

Již tradiční přednáškový cyklus Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace začíná v úterý 11. října 2016 přednáškou s názvem Udělení městských práv Třebíči Karlem IV., kterou připravil PhDr. Rudolf Fišer, CSc.