Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Slavnostní zahájení akce „Škola naruby“ v rámci projektu Celé Česko čte dětem

doprovodné aktivity v rámci projektu Celé Česko čte dětem

dne 27. září 2016 v 10:30 hodin
Krajská knihovna Vysočiny, Dětské oddělení KKV

Slavnostní zahájení projektu se uskuteční v úterý 27. září 2016 v 10:30 hodin na dětském oddělení Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě za účasti spisovatelky Zuzany Pospíšilové.
Do projektu se tentokrát zapojí 1. třída ze Základní školy V Sadech s paní učitelkou  Mgr. Danielou Mezerovou.
Projekt Celé Česko čte dětem, do kterého se zapojily školy, knihovny i další kulturní organizace a instituce, je celostátní mediální kampaní na podporu čtení a čtenářství. Smyslem celé akce je upozornit na důležitost četby, budovat u dětí kladný vztah ke knihám a rozvíjet tím psychický, myšlenkový a morální postoj dětí.
Pravidelné předčítání rodičů dětem je výbornou výchovnou metodou stimulující zdravý emoční rozvoj dětí a napomáhá odrážet stále sílící vliv necitlivého světa počítačů, internetu a televize.
Investujme tedy po těch několik let vyrůstání našich dětí dvacet minut denně do hlasitého čtení – jim a s nimi – a vychovávejme z nich vnímavé čtenáře.
Čtenářem se totiž nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu.
Škola naruby
Klub dětských knihoven SKIP přišel s vynikajícím nápadem, jak celé této „metodě“ a snaze rodičů napomoci, a to projektem Škola naruby. Prostřednictvím knihoven jsou dětem do škol dodány Čtenářské deníčky pro děti a rodiče, do kterých rodiče zapisují, co, kdy a jak dlouho svým dětem četli a děti pak četbu svých rodičů mohou v deníčku obrázkem či textem ohodnotit.
Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě se poprvé do tohoto projektu zapojila již v roce 2009.
Předčítání bude probíhat od začátku října 2016 do konce května 2017. Na konci školního roku budou děti za vzorné naslouchání četbě knížek a známkování svých rodičů odměněny a za přítomnosti spisovatelky Zuzany Pospíšilové bude projekt slavnostně zakončen.
Akce je určena žákům 1.ročníku ZŠ a jejich rodičům.

http://www.celeceskoctedetem.cz/
Kontakt: detske(a)kkvysociny.cz , tel. 569 400 484