Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Růst města – proměna a industrializace Havlíčkova Brodu

cyklus přednášek

čtvrtek 15. září od 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace - sál Staré radnice

Přednáší Mgr. Michal Kamp, historik Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace.