Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Program pro školy

Termín: 20. září – 14. října 2016
Věková kategorie: 2. stupeň ZŠ, SŠ
Délka programu: 60 min, vzdělávací oblast: Člověk a společnost, obor Dějepis

Pojďte se blíže seznámit s posledními zástupci rodu Waldstein-Wartenbergů, kteří obývali třebíčský zámek až do roku 1945. Jak vypadal zámek v první polovině 20. století a jak se historické události promítli do osudů jeho majitelů?

Kontakt:
Mgr. Eva Novotná, e.novotna@muzeumtr.cz, 568 408 897