Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Přednáška k výročí 70 let od znovuodhalení pomníku Karla Havlíčka v Havlíčkově Brodě

sobota 1. října 2016 od 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem Budoucnost si vás dovolují pozvat na přednášku muzejního historika Michala Kampa k výročí 70 let od znovuodhalení pomníku Karla Havlíčka v Havlíčkově Brodě. Přednáška se bude konat v sobotu 1. října od 17 hodin v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě.
Tématem nebudou jen samotné dny oslav, ale také důvod vzniku pomníku za první republiky a proč jej nacisté roku 1943 odstranili. Těžiště povídání zůstane v době poválečné, protože mentalita "třetí republiky" a vítězství komunistů ve volbách výrazně proměnily (lépe řečeno ohnuly) interpretaci významného novináře. V tomto duchu pak byla socha v Havlíčkově Brodě odhalena. Přednáška proto není jen připomínkou velké události, kdy město navštívil prezident Edvard Beneš s manželkou Hanou a ministři Jan Masaryk a Václav Kopecký, ale také mementem, jak se dá zneužít odkaz velikána pro potřebu doby.