Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Podzimní přednáškový cyklus

termín: úterý 11. října, 25. října, 8. listopadu , 22. listopadu, 6. prosince 2016 vždy v 17:30 hod.
místo konání: Zámek Třebíč, multifunkční sál - sedlárna (vstup přes pokladnu muzea) či Kamenný sál

V rámci podzimního cyklu přednášek Muzea Vysočiny Třebíč pro rok 2016 je připraveno celkem 5 zajímavých témat. Cyklus zahájí v úterý 11. října PhDr. Rudolf Fišer, Csc. přednáškou na téma Udělení městských práv Třebíči Karlem IV. V říjnu (25. října) se můžete těšit na přednášku Šest statečných - osudy třebíčských letců RAF, kterou si připravila Eva Pokorná. Infekční nemoci netopýrů aneb proč je viní z eboly (8. listopadu) od Mgr. Natálie Martínkové, Ph.D. (Ústav biologie obratlovců, AV ČR, detašované pracoviště Studenec) je téma třetí přednášky podzimního cyklu. Na konci listopadu (22. listopadu) čeká návštěvníky muzea přednáška s tématem 150 let od Prusko - rakouské vojny, příchod Prusů do Třebíče od odborného pracovníka muzea Mgr. Jaroslava Bašty. Celý cyklus zakončí prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D. z Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně přednáškou na téma Moravský renesanční zámek mezi praktickou funkcí a symbolickou řečí.

Kontakt:
Mgr. Eva Tomášová, e.tomasova@muzeumtr.cz, 568 824 658