Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Petrof Piano Trio

koncerty na podporu obnovy kostela sv. Kateřiny

sobota 10. září 2016 v 15:00 hod.
kostel sv. Kateřiny Havlíčkův Brod

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace si Vás dovoluje pozvat na koncert pořádaný v rámci Dne evropského kulturního dědictví.