Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Petr Hora - SKLO

výstava

27. září až 20. listopadu 2016
vernisáž v úterý 27. září 2016 v 18:00 hod.
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

Petr Hora patří mezi nejvýznamnější české sklářské výtvarníky a jeho skleněné objekty jsou zastoupeny v řadě významných muzeí a soukromých sbírek po celém světě. Za svoji kariéru obdržel řadu ocenění doma i v zahraničí, je např. dvojnásobným držitelem Bavorské státní ceny, čím se zařadil mezi tři české skláře, kteří toto ocenění získaly dvakrát - před ním se to podařilo jen sklářským legendám Stanislavu Libenskému a Františku Víznerovi.  Skleněné plastiky Petra Hory reprezentovaly Kraj Vysočina i na světové výstavě Expo 2015 v Miláně.
Barevné, skleněné objekty Petra Hory jsou dokonale řemeslně zpracované a vychází ze základních geometrických tvarů. Jsou čisté tvarově i ve hmotě a výsledný efekt umocňuje střídání lesklých a sametově matných ploch. Čas od času také experimentuje s kombinací skla, nerezu a dřeva.
Petr Hora se poprvé potkal se sklem ve sklářském učilišti v Chlumu u Třeboně. Jako šestnáctiletý se učil zacházet se sklářskou píšťalou, poznával vlastnosti žhavé skloviny a technické i technologické základy řemesla. Na Střední uměleckoprůmyslové škole v Železném Brodě se Petr Hora učil navrhovat a realizovat svá díla pod vedením výborných učitelů Pavla Ježka, Ivo Buriana a dalších.
Po čtyřletém studiu dal Petr Hora na radu Pavla Ježka a nastoupil do sklářské huti ve Škrdlovicích, v té době vynikající sklárny s ruční výrobou skla. Během dvacetileté práce ve Škrdlovicích vytvořil Petr Hora téměř sto tvarových a barevných návrhů, ale zajímal se také o broušení skla, a tak začaly vznikat jeho první užitkové a estetické objekty. Začátkem 90. let si vybudoval vlastní provizorní brusírnu, kde se věnoval broušení skleněných objektů, s nimiž se postupně začal účastnit výstav doma i v zahraničí. Práce ve škrdlovické sklárně připravila Petru Horovi osudové setkání se sklářským výtvarníkem Františkem Víznerem, která měla pro jeho práci a život rozhodující význam. Společně vytvořili také několik skleněných realizací do architektury.

V prostoru muzea budou také fotografie a materiály z projektu středověké sklářské pece, který pracovníci muzea úspěšně provedli 2. a 3. září 2016.