Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Pelhřimovské stopy Pavla Janáka

výstava

6. září až 20. listopadu 2016
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace - výstavní síň zámku pánů z Říčan

Konec 19. a začátek 20. století přinesl zvýšený zájem o architektonické kulturní dědictví, které v tomto období ve velkém padalo za oběť „nové době“. Pelhřimov nebyl výjimkou, také zde se na počátku 20. století vytvořila skupina lidí horlivě hájící historicky malebný vzhled města proti bezhlavé „modernizaci“. Tyto snahy, které stály na počátku dlouhé cesty k prohlášení centra města za památkovou rezervaci, přerostly svůj původní rámec a jejich překvapivým výsledkem byl vznik na provinční město počátku 20. století velmi avantgardních staveb. Jejich autorem byl přední představitel české architektury Pavel Janák, který od odborných stanovisek, jimiž podpořil boj pelhřimovských proti nekoncepčnímu a nefunkčnímu regulačnímu plánu, přes návrhy přestaveb historických objektů dospěl až k realizaci svých kubistických projektů novostavby Drechselovy vily a adaptace Fárova domu. Výstava zachycuje genezi těchto aktivit a návštěvníkům je přibližuje spolu s dalšími Janákovými projekty v oblasti užitého umění. Keramické soubory zapůjčila firma Modernista, výrobce a prodejce dobou prověřených předmětů z 20. století i z designové současnosti. Firma nabízí rozsáhlou kolekci zboží od kubistické keramiky přes funkcionalistický nábytek, svítidla a hračky až po nejnovější tvorbu z oblasti autorského skla, šperku a porcelánu.