Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Obnova kaple Kalvárie v Pelhřimově – Podíl paměťové instituce na revitalizaci památky

komponovaný pořad

úterý 27. září 2016 v 16:30 hod.
Kostel Nalezení sv. Kříže – Kalvárie Pelhřimov

V loňském roce byl po několikaleté celkové revitalizaci znovuotevřen neogotický kostel Nalezení sv. Kříže, nazývaný také kaple Kalvárie. Pohnutá historie této stavby a především mimořádný rozsah rekonstrukčních prací byl inspirací k uspořádání pořadu, který by připomenul nejen neblahý osud kaple, ale také mnohaleté plány na její rekonstrukci, částečné úspěchy, velké prohry a konečně její záchranu. Příspěvky přednášejících přiblíží historii Božích hrobů v Čechách a na Moravě a historii kaple samotné, prezentovány budou také její plány a fotografie ze sbírek Muzea Vysočiny Pelhřimov, účastníci budou moci na revitalizaci kaple nahlédnout očima městského památkáře. Srdečně zveme všechny zájemce.