Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Novinky 77. sezóny Horáckého divadla Jihlava

divadlo

Novinky 77. sezóny v Horáckém divadle Jihlava
Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace

- Pro rodiny s dětmi jsme v nové sezóně připravili Pohádkové neděle. Pohádky na Velké scéně budeme dávat každé první nedělní odpoledne v měsíci a budeme střídat naši pohádku Kocour v botách s pěti dovezenými pohádkovými tituly, začínáme od října.
- V rámci žánrového rozšíření nabídky jsme připravili dvě baletní představení.  20. 9. 2016 bude v HDJ hostovat Slovenské divadlo tanca s představením Jána Ďurovčíka Carmen. V lednu příštího roku pak budeme hostit Pražský komorní balet.
- Jako další rozšíření nabídky jsme připravili několik hostujících představení (mimo zcela naplněný abonentní cyklus X, tedy na volný prodej vstupenek), jejichž společným jmenovatelem je přesah žánrů. Jedná se o unikátní počiny, žánrově ne zcela uchopitelné a umělecky zásadní. Počtem jsou tato představení omezena, ve velmi přeplněném kalendáři jsme využili několika volných termínů předpremiérových pátků, kdy vlastní soubor mezi generálkou a premiérou nehraje, či termíny, kdy je vlastní soubor na zájezdu. První hostující představení Divadla na Zábradlí Velvet Havel je naplánováno na 14. 10. 2016.
- Na Malé scéně připravujeme ještě do konce roku 2016 vánoční hru s koledami pro velmi malé děti a další nový projekt s názvem D-komplex. Jde o interaktivní divadelní představení vytvářené cíleně pro maturitní a předmaturitní ročníky středních škol. Na základě dotazníkového šetření mezi pedagogy středních škol jsme vybrali jedno z maturitních témat z české literatury, to jsme dramaticky zpracovali a připravili ho pro středoškoláky zcela unikátní formou. Letos si studenti s herci zahrají na literáty v meziválečném období.
- V letošním roce jsme poprvé k anketě Horác přizvali i Hereckou asociaci, která udělí ocenění Malá Thálie, a to absolutnímu vítězi s nejvyšším počtem hlasů z kategorií Herec / Herečka / Mladý talent. Vyhlášení výsledků divácké ankety Horác a Malá Thálie v rámci slavnostního
"Galavečera s nadhledem" a názvem naznačujícím odlehčený formát -  Hogo Fogo Horác na Velké scéně Horáckého divadla bude 24. 9. 2016 v 19:00 a lze na něj zakoupit vstupenky.
- S novou sezónou startujeme také nový rezervační a prodejní systém vstupenek. Technologie Colloseum, kterou již několik měsíců uvádíme v provoz je nejrozšířenějším systémem v českých divadlech a samozřejmě již bude umožňovat standardní on-line nákup vstupenek. V naší pokladně pak bude nově možné využít platební karty.