Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Muzeum na dlažbě

nahlédnutí do jihlavské historie

10. 9., 17. 9., 24. 9. a 1. 10. 2016 od 15:00 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

Netradiční listování starými kronikami, netradiční pojetí jihlavské historie, studentské divadlo, hledání časů dávno minulých při procházkách městem... a k tomu třeba teplý čaj. To vše se chystá v Muzeu Vysočiny Jihlava ve spolupráci se studenty Střední uměleckoprůmyslové školy v Heleníně. Kroniky budeme spolu otevírat každou sobotu od 10. září až do 1. října. Příběhy z dobrých i zlých časů kdysi stříbrného města umožní setkání s Jihlavou a jejími dávnými obyvateli tak, jak jste je zatím možná neznali a jak byste nečekali.
Projekt Muzeum na dlažbě je určen všem, které láká objevovat, co skrývají stíny minulosti, poznávat, jaká byla Jihlava za časů našich předků a jací byli lidé, kteří stejnými ulicemi, jako my dnes, procházeli po dobu bezmála osmi minulých staletí.
Každou sobotu bude v 15.00 v Malovaném sále v Kavárně Muzeum sehrána divadelní mikrohra na motivy příběhů z městských kronik v podání studentů SPUŠ Helenín a v 15.30 bude následovat komentovaná procházka, při které městem i jeho minulostí bude provázet Mgr. Silvie Čermáková. Každá sobota bude věnovaná jedné části jihlavské historie:

10. 9. Příběh středověký:
O strašlivém přepadání a právu spravedlivém

17. 9. Příběh renesanční:
Kterak se provazník Huber upsal ďáblu a jiné pohromy

24. 9. Příběh barokní:
Stříbrná kulka pro ďábelského kapitána

1. 10. Příběh z věku páry:
Kinematograf aneb groteska z jihlavské krčmy

Příležitost zhlédnout originální adaptace dávných příběhů se již nemusí opakovat! Každý týden ožije jeden exkluzivně právě pro projekt Muzeum na dlažbě, každé představení bude premiérou a odehraje se pouze jednou!