Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Muzejní přednáškomat

hlasování pro přednášku

čtvrtek 10. listopadu 2016 od 19:00 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

Muzeum Vysočiny Jihlava se v letošním roce zapojí do největšího vědeckého festivalu v České republice - do Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR. Tento festival, který se v Jihlavě koná od 7. do 11. listopadu 2016,  zahrnuje workshopy, výstavy, přednášky a jiné aktivity napříč všemi vědeckými obory. Jihlavské muzeum připravuje zajímavý program (rozpis na jednotlivé dny již teď naleznete na webových stránkách muzea v rubrice Přednášky). Ve čtvrtek 10. listopadu se od 19:00 uskuteční Muzejní přednáškomat - zájemci rozhodnou na základě internetového hlasování (www.muzeum.ji.cz - Novinky), která přednáška z nabídky muzea se v tento den bude konat.

Nabídka přednášek:
1) Botanické poklady Žďárských vrchů - Mgr. Jiří Juřička
Přednášející seznámí posluchače slovem i obrazem s nejvzácnějšími rostlinnými druhy vyskytujícími se v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy a zároveň i s lokalitami, na kterých se vyskytují.

2) Gustav Mahler a Jihlava: Hudba v ulicích aneb Rosolka a symfonie - Mgr. Silvie Čermáková
Některé skladby pozná téměř každý podle několika prvních tónů. Znáte některou Mahlerovu? Osud Gustava Mahlera je v období let 1861–1889 úzce spjat s Jihlavou. Bylo to období jeho dětství. Toto setkání seznámí posluchače s Mahlerovou rodinou, s místy a objekty, které se vážou k období jeho pobytu v Jihlavě, ale také s jeho hudbou. Až budete odcházet, budete si možná něco z Mahlera pohvizdovat…
 
3)Archeologie – věda pravěká či moderní? - Mgr. Aleš Hoch
Je archeologie věda patřící do muzea nebo progresivní a plná moderních metod? Pracuje opravdový archeolog s krumpáčem a lopatou nebo jen jako salonní badatel v depozitáři. A nosí klobouk a bič? To vše a mnohem více ze zákulisí archeologie se dozvíte na této přednášce.

Která přednáška se uskuteční? Rozhodněte i Vy!