Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Moderní trendy v civilním letectví

přednáška

čtvrtek 8. září 2016 v 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace - Malovaný sál

Přednášku leteckého inženýra a pilota Ing. Jana Klaného pořádá Česká astronomická společnost, pobočka Vysočina. Rostoucí požadavky na bezpečnost, kapacitu, efektivitu nebo rychlost civilních letadel nutí inženýry ke zlepšování současných konceptů nebo hledání konceptů zcela nových. Cílem přednášky je představit základní směry, kterými se ubírá vývoj v civilním letectví.