Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Jan Vičar - Africké inspirace

15. září až 13. listopadu 2016
vernisáž dne 15. září 2016 v 17 hodin

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Masarykovo náměstí 24, Jihlava
komentovaná prohlídka s autorem: 11. října 2016 v 17 hodin
kurátor: Jan Vičar


Výstava představuje tvorbu Jana Vičara spjatou s umělcovými pobyty v Africe. Jedná se o průřez grafickou tvorbou, kresbami i autorovou etnografickou sbírkou s africkou tematikou. Výstava je doplněna o etnografickou sbírku pozapomenutého sochaře F. V. Foita ze sbírky Muzea Vysočiny v Telči.

Vičarovým typickým projevem jsou bohatě strukturované tisky mimořádně velkých formátů. Charakteristickým rysem je spojení klasických grafických technik s méně tradičními postupy. Není mu cizí senzibilita lidového umělce. Důležitý pro vznik jeho díla je obsah, skrytý příběh, který nemusí být na první pohled čitelný, významně se však spolupodílí na základní koncepci výtvarného postupu. Zpočátku hodně vycházel z literární inspirace a světa bájí a mýtů. Postupně se sice posunul směrem k vlastnímu prožitku, ale i tak zůstává jeho tvorba jakousi rozvinutou emotivní ilustrací. V jeho obrazech lze sice číst konkrétní motivy, celkově však způsob jeho vyjádření tíhne k abstrahující formě vzájemně se pronikajícího organického tvarosloví a barevného zjednodušení.