Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Jak se zachraňuje socha

beseda v rámci cyklu muzejní úterky

úterý 20. září 2016 od 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace - freskový sál

V roce 2015 byla restaurována dvojice pozdně barokních soch františkánských světců ze sbírky Muzea Vysočiny Pelhřimov, v letošním roce jsou sochy spolu s dalšími restaurovanými sbírkovými předměty prezentovány ve výstavě „Jak se zachraňuje socha - Jak se zachraňuje kniha“. Beseda s provádějící restaurátorkou, akademickou malířkou Hanou Vítovou, která výstavu zakončí, je příležitostí nahlédnout do světa uměleckého oboru restaurování: Hana Vítová představí průběh obnovy vystavených soch, zároveň ale i povolání restaurátora jako takové.