Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Horácký fotoklub Jihlava DNES

výstava

7. září až 16. října 2016
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

Po roce 1999 začala na Vysočině nová vlna úspěchů pro fotografické dění v rámci ČR. Parta nadšenců znovu obnovila činnost Horáckého fotoklubu Jihlava (HFJ) a navázala na jeho bohatou historii. Amatérští fotografové se scházeli v Jihlavě již po válce, ale výraznější činnost fotoklubu začíná samostatnou výstavou až v roce 1963. Další impuls přichází v roce 1971, kdy fotoklub organizuje celostátní soutěž s názvem „Zelená životu“. Do ní se zapojují prakticky všechny významnější fotokluby v republice a každoročně na vyhodnocení a výstavě přivítá Jihlava současnou amatérskou špičku. Podstatná změna přichází až v roce 1989. Ve fotoklubu v této době působí několik profesionálních fotografů (např. Kasal, Černo a další), kteří přecházejí do soukromé sféry, a fotoklub stagnuje až do roku 1999, kdy původem Třebíčan Lubomír Maštera a současný prezident HFJ pomocí inzerátu shromažďuje první nadšence.
„Do Jihlavy jsem se nastěhoval někdy v roce 1985, a když jsem navštívil tehdejší HFJ, úplně jsem se vyděsil… V sále zuřivě diskutovala nad fotografiemi snad třicítka postarších a důstojně vypadajících mužů a já nenašel vůbec odvahu svoje fotografie vyndat z kabely,“ přiznává se Maštera. Teprve po více než deseti letech znovu hledá kolegy, se kterými by navázal na historii fotoklubu. A dělá dobře, protože část „starého jádra“ se vrací a skvěle doplňuje mladé nadšence. Navštěvují okolní fotokluby a začíná spolupráce s fotokluby v Moravských Budějovicích a ve Znojmě. Brzy jsou schopni představit vlastní tvorbu formou výstav v těchto městech a znovu se také zapojují do tzv. mapových okruhů „Vysočina“, „Blatenská růže“, do mapového okruhu „Moravskoslezský mapový okruh“ a elektronického mapového okruhu EMO.
„Mapové okruhy jsou celostátní soutěže českých fotoklubů, které si podle vlastních pravidel sestaví kolekci fotografií – mapu – a tu posílají kolečkovým způsobem ostatním fotoklubům, kteří ji hodnotí body a výsledky hodnocení zasílají pořadatelskému fotoklubu. Po roce se soutěž vyhodnotí, předají se ceny a uspořádá se výstava,“ řekl Maštera. Tento způsob je podle jeho slov nejobjektivnější metodou, jak hodnotit fotografie, a opravdu se na prvních místech umisťují jen ty nejlepší.
Již v roce 2001 HFJ vítězí v mapovém okruhu „Vysočina“ a Maštera získává druhé místo v jednotlivcích, v dalších letech fotoklub získává třetí a druhé místo v „Moravskoslezském mapovém okruhu“ a výrazněji se prosazují i další fotografové – Milan Horký, Vladimír Holub, Vlasta Böhmová, Petr Klukan, Leoš Tůma, Karel Slimáček, Vilda Mokrý, Michal Falat, Zdeněk Maršík, Ladislav Hůla, z mladších členů Mirka Patočková, Pavel Koumar nebo Milan Fugas Pinder.
Reprezentace fotoklubu i Jihlavy na vysoké úrovni je možná také díky podpoře města i kraje. Jde o investici, která se v konečném důsledku Jihlavě vrátí v podobě setkávání fotografů z celé ČR v krajském městě v srdci Vysočiny.
Výstava představuje výběr z tvorby členů fotoklubu a dokumentuje nespornou fotografickou kvalitu, která k Jihlavě již léta patří.