Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Gen-etika a synt-etika, Marek Orko Vácha

přednáška

pátek 9. září 2016 od 17 hodin
Muzeum řemesel Moravské Budějovice, pobočka Muzea Vysočiny Třebíč
místo konání: MKS Beseda – sál Budivoj, Moravské Budějovice

Přednáška předního českého biologa, etika, vědce a kněze Marka Orko Váchy o možnostech člověka zasahovat do genetiky organismů a o etických dilematech, které s touto možností vyvstávají.
Současná biologie neumí geny jen číst, nýbrž i psát. Člověk tak obrazně získal moc tvořit život, ale zatím jen jednotlivě upravuje geny potravin a zvířat. Pro vědu ale zbývá vykonat ještě poslední logický krok – vytvořit vhodný život přímo. Je to žádoucí, nebo má lidstvo tuto myšlenku zavrhnout? Na takové otázky hledá odpověď Marek Orko Vácha, který mimořádně zavítá do Moravských Budějovic.  Na místě bude možné si zakoupit knihy Marka Váchy.
Předprodej vstupenek každý den od 9:00 do 17:00 hod. mimo pondělí v muzeu. Vstupné 60 Kč.