Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Galerie Tympanon: Zdeněk Štajnc, výběr z tvorby

10. září - 30.října 2016
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace - galerie Tympanon

V rámci Dnů evropského kulturního dědictví otevírá Muzeum Vysočiny Třebíč novou galerii Tympanon, která se nachází na zadním zámeckém schodišti. Galerie se především zaměří na místní výtvarníky.  Na první výstavě v nově otevřené galerii Tympanon bude představen soubor děl třebíčského výtvarníka Zdeňka Štajnce (*1948), jenž autor daroval do muzejních sbírek v loňském roce. Pro Zdeňka Štajnce je charakteristické významové i estetické přehodnocování významů nalezených tištěných materiálů, do nichž zasahuje různými způsoby a zkoumá vztah daného s nově přidaným. Základem mu jsou mapy, partitury, reprodukce obrazů, texty či fotografie z kalendářů, které nově interpretuje pomocí dekalku, drippingu, koláže, froasáže a alchymáže nebo do nich vpisuje vlastní automatické texty, rýsuje přímky, kružnice či další geometrické tvary. Vztah mezi původní tiskovinou a její novou
interpretací často podtrhuje hravým názvem.
Zdeněk Štajnc patří společně se Zdeňkem Šplíchalem, Milanem Nestrojilem a Miroslavem Pálkou k zakládajícím členům třebíčské Skupiny 4, která vznikla v šedesátých letech a jejíž členové, v částečně proměněném složení, společně vystavují dodnes. Na jejich výtvarný projev měl zásadní vliv třebíčský básník, výtvarník, překladatel a pedagog Ladislav Novák. Díky němu se mladí výtvarníci mohli seznámit s aktuálním světovým uměním a byl pro ně, zejména díky své nekonformní umělecké cestě, vzorem.

Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 9. září od 17 hodin.
otevírací doba: úterý–neděle 9–12, 13–17 hodin