Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Den otevřených dveří a Zahájení sezóny v jeden den v Horáckém divadle Jihlava

divadlo

dne 3. září 2016
Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace


Den otevřených dveří památek, který je již tradičním programem Dnů evropského dědictví, připadl letos na sobotu 3. září a jeho letošní název / téma je Památky a komunity. Horácké divadlo se každoročně zapojuje do této aktivity, jejíž hlavní náplní v celé Evropě je otevřít veřejnosti brány památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné.

V sobotu 3. září budou v Horáckém divadle tradičně probíhat komentované prohlídky od 9:00 do 13:00 hodin v každou celou. Stejně jako v loňském roce i letos do prohlídek zakomponujeme drobné novinky.

Slavnostní zahájení 77. sezóny jsme se rozhodli letos spojit právě se Dnem otevřených dveří, v sobotu 3. září tedy již v 8:30 obřadně otevřeme divadlo (vchod do budovy z ulice Komenského) a do divadla vrátíme i symbolický oheň, který jsme při zakončení minulé sezóny z divadla vyvezli. Po celé dopoledne pak budeme vítat návštěvníky v pasáži, kde v rámci programu bude vznikat instalace MEDITAČNÍ MÍSTNOST S KLIKOU. Vyzýváme návštěvníky, aby s námi tuto instalaci vytvořili, do divadla přinesli starou nepotřebnou kliku, nebo nějakou namalovali přímo v divadle. Tyto kliky se stanou součástí instalace, která zůstane v  pasáži vystavená. Bude stále připomínat nejen to, že „máme kliku“, ale zahajujeme sezónu s mottem Pohledy odjinud, instalací z klik chceme vyjádřit i to, že jeden z nejkrásnějších pohledů na svět je ten z otevřených dveří.
Během instalace budou v pasáži probíhat až do 13:00 drobné herecké férie, bude se hrát, zpívat, recitovat, malovat, rozmlouvat. Otevřená bude pokladna divadla s nabídkou novinek i divadelní kavárna ve foyer, která bude mít od letošní sezóny „pobočku“ o patro níž v galerii V suterénu. První zářijovou sobotu se chystáme zcela naplnit význam OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.