Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Cyklus přednášek k 760. výročí první písemné zmínky o Brodě

7. 9., 15. 9., 21. 9. 2016 od 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace - sál Staré radnice

Cyklus přednášek konaných k výročí města Havlíčkův Brod.
Na první přednášku nazvanou Počátky města – vznik a středověký rozmach Havlíčkova Brodu se můžete těšit tuto středu 7. září od 17 hodin – přednáší Mgr. Aleš Knápek, archeolog Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod.
Další přednáška, nazvaná Růst města – proměna a industrializace Havlíčkova Brodu, se uskuteční ve čtvrtek 15. září od 17 hodin – přednáší Mgr. Michal Kamp, historik Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod.
Poslední přednáška, Bourání města – modernizace a asanace historického Havlíčkova Brodu, proběhne ve středu 21. září od 17 hodin – přednášet bude Mgr. Alena Jindrová, historička Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod.