Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Bourání města – modernizace a asanace historického Havlíčkova Brodu

cyklus přednášek

středa 21. září 2016 od 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

Přednáší Mgr. Alena Jindrová, historička Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace.