Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Autorské čtení Ilony Švihlíkové

kniha: Jak jsme se stali kolonií

6. října 2016 v 18:30 hodin, studovna KKV
Krajská knihovna Vysočiny

Autorka představí svou knihu, Jak jsme se stali kolonií. Kniha se zabývá proběhlou transformací, selháním kuponové privatizace, které následně vedlo ke značnému vlivu zahraničních firem.
Po čtvrtstoletí zjišťujeme, že jsme se ocitli v nevýhodném postavení, které upevňuje nízké mzdy v ekonomice, která závisí na nízké, či střední přidané hodnotě. Odlivy zisků ze země dosahují stovek miliard ročně. Takováto situace má i své politické dopady, místo zodpovědných politických elit máme spíše "místodržící." Jsme v  situaci, kdy se znovu budeme muset poprat o naši státnost, o přežití národa. Vstupné 50 Kč.

Kontakt: mcentrum@kkvysociny.cz, tel. 569 400 487, m-centrum KKV