Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

6. Dny otevřených ateliérů v Kraji Vysočina

víkend 1. a 2. října 2016
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

Šestý ročník podzimní slavnosti výtvarného umění a uměleckých řemesel v regionu Vysočiny vypukne již o nadcházejícím víkendu. Dny otevřených ateliérů se tentokrát uskuteční v sobotu 1. a v neděli 2. října. O tomto víkendu někteří výtvarníci a umělečtí řemeslníci v kraji zpřístupní svá tvůrčí zázemí. Návštěvníci se tak s nimi mohou osobně seznámit v jejich domácím prostředí. Navázat dialog a poznat jejich práci jinak než jsou zvyklí z běžných výstav. V některých ateliérech si lidé mohou použité výtvarné techniky a postupy vyzkoušet.
„„Na Vysočině navštívilo v minulém roce 160 zapojených ateliérů téměř jedenáct tisíc osob, což je dosavadní rekord, který potvrzuje, že o uměleckou a řemeslnou tvorbu je zájem a otevřené ateliéry má smysl pořádat i nadále,“ upřesnil Jiří Jedlička, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, které akci z pověření Kraje Vysočina organizačně zabezpečuje. „Cílem projektu je propagace umění, řemesel a zprostředkování kontaktu tvůrce a návštěvníka,“ upozornil Jedlička, který je šéfem čtyřčlenného organizačního týmu.
Akce se i tentokrát zúčastní na dvě stovky tvůrců ve svých ateliérech, dílnách a galeriích. Do prvního ročníku se v roce 2011 zapojilo pět desítek tvůrců a galerií, které tehdy navštívila tisícovka zájemců.
Pro všechny zájemce připravil organizátor informační materiály, které jsou již od začátku září postupně distribuovány v Informačních místech v Kraji Vysočina. Těmi jsou Muzeum Vysočiny a Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Muzeum Vysočiny v Třebíči, Muzeum Vysočiny v Pelhřimově, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Muzeum Vysočiny v Havlíčkově Brodě, Městské muzeum v Chotěboři a Informační centrum ve Ždírci nad Doubravou. Informační brožurky budou dále distribuovány také do Informačních center a v celém Kraji Vysočina. Aktuální informace jsou dostupné na www.vysocina-kultura.cz, ty nejaktuálnější pak i v průběhu víkendu na facebookových stránkách. Stručný přehled výtvarníků s adresami byl otištěn také v krajských novinách Kraje Vysočina.
Akce se tradičně koná ve čtyřech příhraničních regionech. Kromě Vysočiny se návštěvníkům již představili také tvůrci v Jihočeském kraji a Jihomoravském kraji, v polovině října v Dolním Rakousku, kde akce před lety vznikla.

„Vysočina je kraj s velkým kulturním bohatstvím, Dny otevřených ateliérů jsou skvělou příležitostí pro prezentaci umění a uměleckého řemesla v Kraji Vysočina a já jsem moc ráda, že se staly tradicí pro umělce i návštěvníky jejich ateliérů,“ potvrzuje krajská radní pro oblast kultury, cestovního ruchu a památkové péče a cestovního ruchu Marie Kružíková, která nad akcí převzala záštitu. „Důvodem konání akce je také propagace uměleckých řemesel. Mnohá z nich mizí a stávají se kuriozitami. Chceme řemesla popularizovat, mimo jiné i mezi mladou generací, která se rozhoduje o svém budoucím povolání a možná i inspirovat jejich rodiče, když se rozhodují, jakým oborům by se měli jejich potomci věnovat,“ dodala Kružíková.  Také ona s rodinou pravidelně navštěvuje některé z otevřených ateliérů.
Dny otevřených ateliérů jsou hrazeny z rozpočtu Kraje Vysočina, generálním sponzorem je Nová tiskárna Pelhřimov.