Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Prohlídka historických budov Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě s odborným výkladem

doprovodný program

dne 3. září 2016
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Komenského 10, Masarykovo náměstí 24


Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě si Vás dovoluje pozvat 3. září 2016 na komentované prohlídky budov galerie, které se uskuteční v rámci Dne otevřených dveří památek. Vstup zdarma.

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Komenského 10 v 9 hodin
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Masarykovo náměstí 24 v 11 hodin