Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Mykologická setkání na Hajnici aneb zajímavé houby nalezené na setkáních v CHKO Třeboňsko

přednáška


pátek 19. 8. 2016 od 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace - Malovaný sál

Přednáší Ing. Jiří Burel z Mykologického klubu Jihlava.