Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Dětství, dětinkost a kýč

interdisciplinární kolokvium

pondělí 15. srpna 2016 od 9:00 hod.
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace pořádá interdisciplinární kolokvium na téma Dětství, dětinskost a kýč, které tematicky navazuje na probíhající výstavu Umění KÝČE. Kolokvium bude mít mezioborový charakter a poslouží jako setkání odborné i laické veřejnosti k otevření aktuální diskuse vztažené k prvopočátkům obliby kýče. Ta má své kořeny v dětství a zasahuje ve formě infantilní dětinskosti do života dospělých, kteří se kýčem obklopují. Problematika kýče je v současné době aktuálním vědeckým i veřejným tématem. Je to fenomén, který mění svou formu, přestože jeho podstata zůstává stále stejná. K jejímu pochopení přispějí odborníci z mnoha vědních oborů (filosofie, estetika, historie, pedagogika, etnografie, sémiotika) a z řad výtvarníků.
Srdečně zveme odborné publikum i širokou veřejnost.