Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Čekání na jeho Výsost Karla IV.

netradiční zábavné kostýmované prohlídky

víkend 20. a 21. srpna 2016
hrad Roštejn, pobočka Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace

V průběhu celého víkendu budou na hradě probíhat netradiční zábavné kostýmované prohlídky. Během prohlídky se můžete ocitnout uprostřed příběhu, kde se bude mísit současnost s historií. V programu vystupují profesionální herci a scénář zohledňuje letošní 700. výročí narození Karla IV.
Akci pořádá Vysočina Tourism, příspěvková organizace.