Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Historické dudy, nástroj králů i žebráků - Hrad Kámen

přednáška a koncert

sobota 30. července 2016 od 17:00 hod.
Hrad Kámen, pobočka Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace

Přednáška v rámci projektu „Historické dudy, nástroj králů i žebráků“ pod záštitou Národního Památkového Ústavu. Uvidíte a uslyšíte například raně gotické dudy z královského manuskriptu Cantigas de Santa Maria, dudy z období vlády Karla IV. vyrobené podle fresky na hradě Karlštejn, repliku nástroje, který byl vyloven jako archeologický artefakt z vraku lodi potopené na severu Německa, pozdně renesanční dudy vyrobené podle fresky na hradě Kámen, manýristické čtyřhlasé dudy moldánky a mnohé další. To vše doplněné o odborný výklad a promítání.
Nástroje pocházejí ze soukromé sbírky autora projektu Mgr. Miloslava Vaváčka, který je také vedoucím souboru historické hudby Dei Gratia a režisérem se specializací na středověkou hudbu v rámci Mezinárodního Dudáckého Festivalu ve Strakonicích.
Přednáška se bude konat od 17:00 hod. v Rytířském sálu Hradu Kámen. Z důvodu omezené kapacity sálu je vhodné si přednášku zarezervovat na telefonním čísle 565 426 609 nebo 721 846 931. Vstupné zdarma.
Po přednášce se na nádvoří hradu od 18:30 hod. bude konat koncert skupiny Dei Gratia, která svou hudbou zavede posluchače do období gotiky a rané renesance.