Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

WORKSHOPY k výstavě Umění KÝČE

13. července, 20. července, 27. července, 3. srpna, 10. srpna, 17. srpna 2016
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

Workshopy pro veřejnost budou probíhat v prázdninových měsících (červenec, srpen) každou středu ve dvou termínech od 10:00 a od 15:00. Každý workshop přispěje originálním zpracováním tématiky kýče s přímou tvořivostí.
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Vondrů, h.vondru@muzeumpe.cz, 565 323 184

13. července
od 10:00, od 15:00
Workshop – MODERNÍ UMĚNÍ: SMAŽ HRANICI KÝČE
Workshop provede účastníky současným uměním, seznámí je s umělci, kteří se často pohybovali či pohybují na hranici kýče. Zadanou výtvarně-prostorovou tvorbou se účastníci pokusí vyjádřit vlastní pocity a názory na probírané pojmy. Výsledným dílem bude 3D objekt (pletivo, škrob, papír), který bude inspirovaným současným uměním, které maže pomyslnou hranici mezi současným moderním uměním a kýčem.

20. července
od 10:00, od 15:00
Workshop – TAJEMSTVÍ STARÉHO OBRAZU
Workshop povzbudí účastníky k aktivnímu a tvořivému prozkoumávání světa umění a poskytne jim nástroje k rozlišení kvalitních děl volného i užitého umění od kýče. Kreativním způsobem vyloží základní pravidla výtvarného umění: Co je to obrazová kompozice? Co znamená zlatý řez? Co se stane, když změníme na obraze uspořádání barev? Jaké zákonitosti v sobě nese umělecké dílo?

27. července
od 10:00, od 15:00
Workshop – CIZÍ SLOVO ORNAMENT
V minulosti byl ornament, neboli dekor, samozřejmou součástí předmětů. Jeho používání přirozeně vycházelo z ruční (nebo dokonce vlastnoruční) výroby věcí, které člověk potřeboval a užíval. Tradice zdobení poskytovala znalost zákonitostí ornamentu, která nám dnes chybí. Ozdobný vzor se může mnohokrát opakovat, ale neměl by unavit. Na workshopu si účastníci vyzkouší tvorbu ornamentu inspirovaného světem okolo nás.

3. srpna
od 10:00, od 15:00
Workshop – MŮJ „KRÁSNÝ“ DŮM
Tématem výtvarného workshopu jsou dvě podoby domu. Jeden obrázek by měl představovat dům, jak se obvykle kreslí. Druhý obrázek pak konkrétní dům, jak ho cítíme a známe. Na výtvarných výsledcích tohoto workshopu bychom se pokusili vysvětlit termín kýče a naučit se základním obraně proti jeho užívání.

10. srpna
od 10:00, od 15:00
Workshop – FOLKLORNÍ KÝČ NEBO LIDOVÉ UMĚNÍ
Lektorská část workshopu bude zaměřena na interaktivní výklad s obrazovým materiálem, který ukáže, čím se vyznačuje lidové umění a jaké funkce zejména v minulosti plnilo, co lze vnímat jako součást výtvarné kultury lidových vrstev a co již můžeme směle označit za folklorní kýč. Účastnící se společně pokusí definovat základní rysy, jež jsou folklornímu kýči vlastní a s nadsázkou si onen folklorní kýč vytvořit jednoduchými výtvarnými technikami – vystřihování, lepení, tvoření koláží, vybarvováním a používáním šablon.

17. srpna
od 10:00, od 15:00
Workshop – KÝČ A HRAČKY
Výtvarný workshop bude zaměřen na výrobu hraček z přírodního materiálu. Již druh materiálu, designe a způsob jeho zpracování předurčuje podobu hračky. Účastníci workshopu se seznámí s vývojem trendů při výrobě hraček, historickou a současnou hračkou. Tvořivá část workshopu bude zaměřena na výrobu vlastní hračky - práce s ovčím rounem, dřevem, textilem.