Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Workshop – TAJEMSTVÍ STARÉHO OBRAZU

workshop pro veřejnost

středa 20. července 2016 od 10:00 a od 15:00 hod.
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

Workshop povzbudí účastníky k aktivnímu a tvořivému prozkoumávání světa umění a poskytne jim nástroje k rozlišení kvalitních děl volného i užitého umění od kýče. Kreativním způsobem vyloží základní pravidla výtvarného umění: Co je to obrazová kompozice? Co znamená zlatý řez? Co se stane, když změníme na obraze uspořádání barev? Jaké zákonitosti v sobě nese umělecké dílo?

Kontaktní osoba: Mgr. Hana Vondrů, h.vondru@muzeumpe.cz, 565 323 184