Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Workshop – MŮJ „KRÁSNÝ“ DŮM

workshop pro veřejnost

středa 3. srpna 2016 od 10:00 a od 15:00 hod.
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

Tématem výtvarného workshopu jsou dvě podoby domu. Jeden obrázek by měl představovat dům, jak se obvykle kreslí. Druhý obrázek pak konkrétní dům, jak ho cítíme a známe. Na výtvarných výsledcích tohoto workshopu bychom se pokusili vysvětlit termín kýče a naučit se základním obraně proti jeho užívání.

Kontaktní osoba: Mgr. Hana Vondrů, h.vondru@muzeumpe.cz, 565 323 184