Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Workshop – KÝČ A HRAČKY

workshop pro veřejnost

středa 17. srpna 2016 od 10:00 a od 15:00 hod.
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

Výtvarný workshop bude zaměřen na výrobu hraček z přírodního materiálu. Již druh materiálu, designe a způsob jeho zpracování předurčuje podobu hračky. Účastníci workshopu se seznámí s vývojem trendů při výrobě hraček, historickou a současnou hračkou. Tvořivá část workshopu bude zaměřena na výrobu vlastní hračky - práce s ovčím rounem, dřevem, textilem.
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Vondrů, h.vondru@muzeumpe.cz, 565 323 184